Kansen zijn er om door te geven.

Aan hen die dat het hardste nodig hebben.

Aan mensen die in armoede leven, gevlucht zijn voor geweld of onderdrukt worden op welke manier dan ook.

Juist zij verdienen een kans.

Om een waardig leven te leiden, een toekomt op te bouwen en op hun beurt anderen weer te helpen.

In mijn studententijd maakte ik kennis met ontwikkelings-
samenwerking, dat doe ik nog steeds.

Later werd ik officier belast met wederopbouwprojecten in conflictgebieden.

Ik ben op mijn best in dienst van de samenleving.

Heb jij een goed maatschappelijk idee?

Ik kom graag met je in contact!

Samen kunnen wij vast jouw idee werkelijkheid maken.

Want idealisme moet je doen.

Scroll to top